UNIV 2 KRAJE

 

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE, jehož cílem je proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.

V rámci projektu vznikne v republice 13 sítí škol, které budou vytvářet, pilotně ověřovat a poté nabízet veřejnosti a partnerům školy vzdělávací programy v rámci celoživotního učení. V Plzeňském kraji jsme jednou z 26 vybraných škol zapojených do tohoto projektu.

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu Univ 2 kraje připravuje škola tři vzdělávací programy pro celoživotní vzdělávání.

Vzdělávací program "Základy práce na PC a efektivní využívání PC" je zaměřený na základní práci s počítačem a využívání pokročilejších funkcí. Účastníci získají dovednosti v oblasti základního ovládání PC, internetu, elektronické pošty, MS Wordu, MS Excelu, MS Power-Pointu a MS Outlooku. Modul byl zpracován v roce 2010 a pilotně ověřen v roce 2011. V současné době tvoří nabídku celoživotního vzdělávání v rámci doplňkové činnosti organizace.

Vzdělávací program "Logistické služby" je zaměřený na základní principy logistiky a aplikované logistiky. Je tvořen v roce 2011 a do nabídky vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání v rámci doplňkové činnosti bude zařazen od roku 2012. Vzdělávací program "Finanční gramotnost" je zaměřen na problematiku finanční gramotnosti a na prevenci proti sociálně-patologickým jevům ve společnosti s ní spojených. Program je možné přizpůsobit požadavkům objednavatele, a to buď na osobní finanční gramotnost nebo podnikovou finanční gramotnost. Vzdělávací program bude připravován v roce 2011 a do nabídky vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání v rámci doplňkové činnosti bude zařazen od roku 2012.

Více informaci najdete zde.

// BBCLONE STATISTIC