Projekt UNIV 3

LETÁK

Podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

 1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
 2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 3. modernizovat proces akreditací
 4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

18-001-M Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

V rámci projektu Univ 3 byla škola ve školním roce 2013/14 zapojena do pilotáže rekvalifikačního vzdělávacího programu a závěrečné zkoušky vzdělávacího programu Správce operačních systémů pro malé a střední organizace. Vzdělávací program 18-001-M Správce operačních systémů pro malé a střední organizace vychází  z Národní soustavy kvalifikací.

Pilotáž vzdělávacího programu probíhala od 3. 12. 2013 do 27. 4. 2014. Účastníci pilotáže prošli kurzem o rozsahu 200 vyučovacích hodin a získali v nich kompetence vyplývající z hodnotícího standardu pro tuto profesní kvalifikaci:

 • hardware
 • software
 • sítě
 • skripty
 • zabezpečení a ochrana.

Dne 17. dubna 2014 byl ukončen  náročnou několikahodinovou závěrečnou zkouškou, která se skládala z praktické a písemné části. Zde prokazovali účastníci schopnost analyzovat a navrhnout hardware a software v malé organizaci, instalaci operačního systému a periferních síťových zařízení. Navrhovali, jak zabezpečit data před zneužitím a jak je ochránit před zničením. Zkoušejícími byli 3 hodnotitelé, kteří byli i lektory kurzu. Dále se zkoušky zúčastnili zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, zástupce Sektorové rady a samozřejmě vedení školy.

 

 

 

 

 

 

 

 37-019-H Pracovník poštovní přepážky

V rámci projektu Univ 3 byla škola zapojena do tvorby a pilotáže vzdělávacího programu a závěrečné zkoušky vzdělávacího programu Pracovník poštovní přepážky. Vzdělávací program 37-019-H Pracovník poštovní přepážky vychází  z Národní soustavy kvalifikací.

Pilotáž vzdělávacího programu probíhala od 17. 6. do 23. 9. 2013. Účastníci pilotáže prošli vzdělávacím kurzem o rozsahu 80 vyučovacích hodin a získali v nich kompetence vyplývající z hodnotícího standardu pro tuto profesní kvalifikaci:

 • prodej doplňkového zboží a cenin,
 • obchodování na přepážce,
 • přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům,
 • uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finanční hotovosti),
 • orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách vč. znalosti BOZP, manipulace s penězi,
 • příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty.

Pět účastníků úspěšně složilo závěrečnou zkoušku. Vyhověli kritériím hodnotícího standardu pro tuto profesní kvalifikaci.

 

 

 

 

 

 

 

// BBCLONE STATISTIC