Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018

Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – základní informace

Kritéria přijímacího řízení

Škola připravuje přípravný kurz z matematiky a českého jazyka k povinným jednotným přijímacím zkouškám. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám – bližší informace, přihláška.

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole – denní forma vzdělávání ke stažení zde

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole – dálková forma vzdělávání ke stažení zde

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška z Matematiky – specifikace požadavků

Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury – specifikace požadavků

// BBCLONE STATISTIC