Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019

Podmínky a kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení

Více informací, přihlášky ke stažení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Logistické a finanční služby

Informační technologie

// BBCLONE STATISTIC