Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

// BBCLONE STATISTIC