Ostatní kurzy

Rozsah: dle požadavku cílové skupiny (20 - 100h)

Minimální počet účastníků: 8

Cena: dle délky kurzu ( 800 - 5000 Kč)

Zahájení kurzu: Po naplnění kurzu.

PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy č. dveří 126 Ing. Jolana Šmejkalová nebo odešlete mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Částku kurzovného uhraďte do jednoho týdne před konáním kurzu:

  • na účet školy - číslo účtu 39030311/0100 s variabilním symbolem 9201 (9202 logistika) a do poznámky uvést příjmení
  • v kanceláři školy v hotovosti č. dveří 126 Ing. Jolana Šmejkalová

Pro kolektivy je možné uspořádat kurzy s přizpůsobeným obsahem i rozsahem.

 

NABÍZENÉ KURZY

č.1 LOGISTICKÉ SLUŽBY

Vzdělávací program se skládá z jednotlivých na sebe navazujících modulů s různou hodinovou dotací.

 

Úvod do logistiky
Logistický systém a logistické řetězce
Řízení logistických řetězců
Zpětné logistické řetězce
Log. materiály a technologie
BOZP a požární ochrana v logistice
Telematické technologie
Poskytovatelé logistických služeb
Pracovníci v logistickém systému
Ekonomická stránka logistiky

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent disponuje teoretickým přehledem a praktickými dovednostmi v oblasti logistiky a logistických služeb. Orientuje se v problematice obecné logistiky, v řízení logistických řetězců ve vývoji, nákupu, zásobování a výrobě. Má přehled o logistických řetězcích v distribuci a obchodu, o elektronickém obchodování a portfoliu služeb nabízených logistickými firmami a o technických prostředcích využívaných v logistice. Současně je seznámen s oblastí BOZP a požární ochrany. Po absolvování kurzu je schopen se zařadit do logistického řetězce širokého profilu firem, aniž by tyto firmy musely vynakládat větší množství finančních prostředků a času na zaškolení daného pracovníka.

Vzdělávací program se skládá z jednotlivých modulů s různou hodinovou dotací.

č. 2 FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

Úvod do finanční gramotnosti
Management osobních financí
Management podnikových financí
Bankovnictví
Pojišťovnictví
Finanční trhy
Finanční matematika v praxi
Řízení financí ve veřejné správě
Právní minimum
Marketing

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent disponuje teoretickým přehledem a praktickými dovednostmi v oblasti finanční gramotnosti, orientuje se v dané problematice na úrovni osobní, podnikové i úrovni veřejné správy. Má přehled o finančních trzích, základních právních předpisech, bankovním sektoru, marketingových strategiích a na základě těchto informací je schopen sestavovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé finanční plány domácnosti, podniku i veřejnoprávní instituce, je schopen provádět finanční analýzy, orientuje se v dostupných produktech na finančním trhu a je schopen tyto produkty analyzovat.

Po absolvování kurzu je schopen se zařadit do oblasti finančního plánování, analýz, výkaznictví, ekonomických úseků širokého profilu firem, případně veřejnoprávních institucí, aniž by tyto podniky a instituce musely vynakládat dodatečné náklady na zaškolení nového pracovníka. Stávající pracovníci pak získají komplexnější přehled o finančním trhu, individuální zájemci pak taktéž. Díky tomu vzroste hodnota těchto pracovníků a jedinců v obecné rovině na trhu práce. Jejich pracovní zařazení je po absolvování kurzu flexibilnější a znalosti širší.

// BBCLONE STATISTIC