Proč studovat zaměření Poštovnictví?

... Česká pošta, s. p. je

 • potřebná pro všechny
 • efektivní a atraktivní zaměstnavatel, nabízí svým zaměstnancům řadu výhod
 • státní podnik - jistota zaměstnání, perspektivní uplatnění, kariérní růst
 • významným partnerem státu – poskytuje služby pro veřejnou správu
 • spolupracuje s aliančními partnery v oblasti finančních a dalších služeb – možnost širokého uplatnění absolventů i mimo oblast poštovnictví např. banky, pojišťovny

Studuj u nás a...

 • získáš orientaci v poštovnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a v obchodně-podnikatelské sféře 
 • pochopíš nezbytnost Pošty v každodenním životě
 • porozumíš systému poštovních, logistických, bankovních a ostatních finančních služeb
 • seznámíš se s praktickou činností na poštách

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku v rámci výuky volitelných předmětů Poštovnictví a Učební praxe
 • v předmětu Poštovnictví získáš zejména teoretické poznatky dané problematiky
 • v předmětu Učební praxe získáš praktické dovednosti a propojíš teoretické poznatky s praxí
 • ve 3. a 4. ročníku absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů na pracovištích České pošty

 

 

 

// BBCLONE STATISTIC