Proč studovat Bankovnictví a poštovnictví?

 • porozumíš a poznáš složitý svět financí
 • naučíš se řešit praktické finanční, ekonomické a logistické problémy
 • získáš perspektivní zaměstnání s možností kariérního růstu ve státním podniku 

 

Studuj u nás a...

 • získáš orientaci v bankovnictví, poštovnictví, pojišťovnictví a v obchodně-podnikatelské sféře 
 • pochopíš nezbytnost banky a  pošty v každodenním životě
 • porozumíš systému bankovních, poštovních a ostatních služeb
 • seznámíš se s praktickou činností na různých úsecích v peněžních institucích, především bankách, poštách, pojišťovnách

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku v rámci výuky volitelných předmětů Bankovnictví a poštovnictví a Učební praxe
 • v předmětu Bankovnictví a poštovnictví získáš zejména teoretické poznatky dané problematiky
 • v předmětu Učební praxe získáš praktické dovednosti a propojíš teoretické poznatky s praxí
 • ve 3. a 4. ročníku absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů na pracovištích pošty a banky

 

 

 

// BBCLONE STATISTIC