Proč studovat Informatiku v ekonomice?

 • informační a komunikační technologie + ekonomika = budoucnost
 • firmám chybí odborníci – programátoři či síťaři, kteří se orientují v ekonomické oblasti
 • můžeš podnikat v oblasti ICT, a pak je propojení ICT a ekonomiky k nezaplacení

Studuj u nás a...

 • získáš základní znalosti o hardwaru, softwaru, počítačových sítích, operačních systémech, programování, ekonomie, statistice, daních a hospodářské evidenci podnikatele
 • naučíš se založit firmu, vést hospodářskou evidenci podnikatele
 • dovedeš získat a analyzovat informace o firmě a zjistit ekonomické ukazatele
 • zpracuješ základní kalkulace nákladů a cen
 • seznámíš se s činnostmi v podniku, s principy elektronického obchodování a můžeš pak spravovat e-shopy
 • budeš efektivně zpracovávat data nejen v ruční formě, ale i pomocí prostředků ICT

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku
 • v rámci výuky volitelných předmětů Informatika v ekonomice, Ekonomické výpočty a Učební praxe
 • v Informatice v ekonomice získáš teoretické poznatky dané problematiky a naučíš se řešit úlohy zaměřené na zpracování dat pomocí ICT
 • v Ekonomických výpočtech a Učební praxi se naučíš především praktické dovednosti a propojíš si teorii s praxí
 • v obou ročnících absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů ve firmách
// BBCLONE STATISTIC