Proč studovat zaměření Logistika veřejné správy?

 • bez veřejné správy se neobejde ekonomika žádného vyspělého státu
 • veřejná správa je nedílnou součástí našeho národního hospodářství
 • má významné postavení v nadnárodní politice
 • perspektivní uplatnění mladé generace na jejích pracovních pozicích
 • spolupracujeme s řadou veřejnosprávních organizací

Studuj u nás a...

 • získáš orientaci ve veřejnosprávní problematice
 • uvědomíš si nezbytnost aktivního fungování veřejné správy
 • porozumíš systému financování v neziskovém sektoru hospodářství
 • seznámíš se s praktickou činností institucí veřejné správy

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku
 • v rámci výuky volitelných předmětů Logistika veřejné správy a Učební praxe
 • v Logistice veřejné správy získáš především teoretické poznatky dané problematiky
 • v Učební praxi se naučíš praktické dovednosti a propojíš si teorii s praxí
 • v obou ročnících absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů v organizacích veřejné správy
// BBCLONE STATISTIC