Proč studovat Podnikovou logistiku?

 • logistika má budoucnost
 • logistika propojuje svět a ty se v něm nesmíš ztratit
 • aktivní mladí lidé mají v logistice zelenou
 • žiješ ve strategickém regionu pro logistické firmy

Studuj u nás a...

 • získáš znalosti a dovednosti v perspektivním oboru
 • získáš přehled o moderních logistických technologiích
 • pronikneš do logistiky, která je dnes nosným prvkem v obchodu i službách

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku
 • v rámci výuky volitelných předmětů Podniková logistika a Učební praxe
 • v Podnikové logistice získáš především teoretické poznatky z oblasti logistiky
 • v Učební praxi se naučíš praktické dovednosti a propojíš si teorii s praxí
 • v obou ročnících absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů na pracovištích logistických firem
// BBCLONE STATISTIC