Absolvent je občan se středním vzděláním s výučním listem, který má základní předpoklady pro uplatnění na provozních pracovištích logistických firem. Absolvent získá dovednosti v oblastech logistiky, technologie skladování a prodeje zboží.

Absolvent hovoří jedním cizím jazykem na úrovni A2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V rámci ekonomického vzdělávání ovládá absolvent techniku psaní na klávesnici všemi deseti a zpracování základní osobní a firemní korespondence, má znalosti základů tržní ekonomiky, marketingu, managementu a národního hospodářství a provádí základní ekonomické výpočty, zpracovává základní účetní doklady a vede daňovou evidenci.

Absolvent je připraven vykonávat provozní činnosti:

  • na pobočkách České pošty, s. p., zejména v depech a přepravních uzlech
  • v logistických a obchodních firmách

Absolvent školního vzdělávacího programu Manipulant logistického provozu se uplatní zejména na poštách a v logistických firmách. Příkladem pracovních pozic jsou např. pracovník logistického provozu, pracovník skladu, pracovník poštovní přepážky, pracovník poštovní přepravy, pracovník depa, pracovník vnitřní poštovní služby, poštovní doručovatel. Absolventi mohou nalézt uplatnění i v podnicích přepravních služeb (služby kurýrní, expresní a distribuce zboží).

Absolvent je připraven pokračovat v nástavbovém studiu určeném k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

LETÁK

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

// BBCLONE STATISTIC