Absolvent je občan se středním vzděláním s maturitní zkouškou, který má základní předpoklady k výkonu různých povolání vykonávaných v oblastech finančního sektoru, poštovnictví a logistických služeb, pojišťovnictví, vedení účetní agendy ap.

Absolvent je připraven vykonávat činnosti samostatných pracovníků a referentů a činnosti v nižším a středním managementu ve finančních a logistických firmách a využívat komunikační dovednosti ve dvou cizích jazycích.

Absolvent disponuje kompetencemi logistické sféry, tj. zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobě, v dopravě, přepravě nebo ve skladovacím procesu.

Absolvent zpracovává agendu firmy – personální, korespondenční a účetní (daňovou evidenci i účetnictví, a to v ruční podobě i za pomoci ekonomického a účetního softwaru). Veškeré informace zpracovává pomocí prostředků ICT – ovládá textové editory, tabulkové kalkulátory, základní databázové systémy, prezentační software a klienty elektronické pošty. Dále ovládá a efektivně využívá prostředky kancelářské techniky.

Během studia je posílena výuka předmětů, ve kterých absolvent získává odborné ekonomické a účetní kompetence.

Absolvent je připraven pokračovat v dalším studiu ve sféře terciálního vzdělávání.

// BBCLONE STATISTIC