Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

 

                           

Logistické a finanční služby

Forma vzdělávání: denní

 

Kód a název oboru vzdělání:
37 - 42 - M/01 Logistické a finanční služby

 

Studium:

  • podpora studia e-learningovými kurzy
  • moderní metody výuky interaktivními prostředky
  • podpora jazykových kompetencí pobyty v zahraničí
  • praxe v tuzemských a zahraničních IT firmách
  • zapojení v mezinárodních projektech, soutěžích, veřejném dění
  • možnost dalšího studia na VŠ

 

 

 

Od 3. ročníku rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v odborných předmětech:

Uplatnění absolventa:

  • na trhu logistických, finančních, bankovních či pojišťovacích služeb
  • v obchodně-podnikatelské sféře

 

 

Profil absolventa

 

Učební plán

 

Foto z ukázkových dnů  

 

Učebna odborné přípravy pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby a 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy byla vybavena Českou poštou, s.p.

// BBCLONE STATISTIC