Absolvent je občan se středním vzděláním s maturitní zkouškou s předpoklady vykonávat povolání v oblasti informačních technologií nebo v sektorech využívající informační technologie.

Absolvent zajišťuje instalaci a správu operačních systémů, stabilitu serverů, údržbu hardwaru, funkčnost softwaru, bezpečnost provozovaných aplikací a poskytuje uživatelskou podporu klientům. Dále odstraňuje běžné poruchy počítačů, periferií a síťových komponent. Zálohuje data a chrání je před zničením nebo zneužitím. Obsluhuje počítačové aplikace dle technologických postupů, norem a standardů. Vede operativně-technickou dokumentaci. Orientuje se v programovacích jazycích, algoritmizaci a principech programování.

Absolvent ovládá na pokročilejší úrovni aplikační software – textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační software, databázové systémy, ap. Využívá různé způsoby elektronické komunikace.

Každý absolvent disponuje ekonomickými kompetencemi. Ovládá základní podnikové činnosti, orientuje se v národním hospodářství, vede personální agendu a vyřizuje obchodní korespondenci firmy. Při těchto činnostech využívá efektivně prostředky informačních technologií a kancelářskou techniku.

// BBCLONE STATISTIC