Chceš najít práci v oboru, která tě bude nejen živit, ale i bavit?

 

        

Informační technologie

Forma vzdělávání: denní

 

Kód a název oboru vzdělání:
18 - 20 - M/01 Informační technologie

 

Studium:

 • výuka technické angličtiny
 • Cisco Academy (Počítačové sítě, Hardware), příprava na průmyslovou certifikaci
 • Microsoft IT Academy
 • podpora studia e-learningovými kurzy
 • moderní metody výuky interaktivními prostředky
 • podpora jazykových kompetencí pobyty v zahraničí
 • praxe v tuzemských a zahraničních IT firmách
 • zapojení v mezinárodních projektech, soutěžích, veřejném dění
 • možnost dalšího studia na VŠ

 

 

 

    
 

Od 3. ročníku rozšiřují žáci své znalosti a dovednosti v odborných předmětech:

Uplatnění absolventa:

 • správce HW, SW a počítačových sítí
 • programátor
 • IT pracovník s ekonomickým zaměřením
 • v oblasti vývoje SW
 • v obchodně-podnikatelské sféře

 

 
 

Profil absolventa

 

Učební plán

 

Foto z ukázkových dnů

 

 
// BBCLONE STATISTIC