Proč studovat Datovou analytiku?

 • Datový analytik je povolání budoucnosti – firmy se bez nich neobejdou.
 • Firmám chybí odborníci pro datovou analytiku, proto jsou velice žádaní.

Studuj u nás a...

 • získáš znalosti o relačních databázích a práci s nimi pomocí jazyka SQL,
 • budeš umět pracovat s daty i v dalších rozšířených formátech – XML a JSON,
 • naučíš se na pokročilé úrovni pracovat s tabulkovým procesorem,
 • budeš umět vizualizovat data a vytvářet působivou infografiku,
 • budeš umět analyzovat rozsáhlá data pomocí prostředků statistické analýzy,
 • naučíš se vytvářet reporty pomocí nástrojů databázových systémů,
 • osvojíš si také principy projektového řízení.

Jak probíhá výuka?

 • Ve třetím ročníku se seznámíš s principy relačních databází, a budeš schopen navrhovat jejich strukturu, naučíš se jazyk SQL, ale také jazyky JSON a XML. Čekají Tě také nástroje pro vizualizaci dat a tvorbu infografiky.
 • Ve čtvrtém ročníku se seznámíš s prostředky statistické analýzy a reportovacími nástroji databázových systémů.
 • V obou ročnících si budeš osvojovat principy projektového řízení a absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 14 dnů ve firmách.
// BBCLONE STATISTIC