Proč studovat  Managment v IT?

 • informační a komunikační technologie + ekonomika = budoucnost
 • firmám chybí odborníci – programátoři či síťaři, kteří se orientují v ekonomické oblasti
 • můžeš podnikat v oblasti ICT, a pak je propojení ICT a ekonomiky k nezaplacení

Studuj u nás a

 • získáš (a budeš využívat) komunikační dovednosti a další soft skills, seznámíš se s ekonomickou problematikou v oblastech makro i mikroprostředí, porozumíš manažerskému účetnictví, naučíš se používat základní zásady managementu a pochopíš manažerské role a funkce v návaznosti na týmovou práci, naučíš se základy řízení týmu a posílíš svoji konkurenční pozici pro trh práce, který na tebe netrpělivě čeká
 • získáš základní znalosti o hardwaru, softwaru, počítačových sítích, operačních systémech, programování, ekonomice, statistice, daních a hospodářské evidenci podnikatele
 • naučíš se založit firmu, vést hospodářskou evidenci podnikatele
 • dovedeš získat a analyzovat informace o firmě a zjistit ekonomické ukazatele
 • zpracuješ základní kalkulace nákladů a cen
 • seznámíš se s činnostmi v podniku
 • budeš efektivně zpracovávat data nejen v ruční formě, ale i pomocí prostředků ICT

Jak probíhá výuka?

 • ve 3. a 4. ročníku
 • v rámci výuky volitelných předmětů Managment v IT, Řízení projektů a Učební praxe
 • v Managmentu v IT získáš teoretické poznatky dané problematiky a naučíš se řešit úlohy zaměřené na zpracování dat pomocí ICT
 • v Řízení projektů se naučíš základní principy řízení projektů včetně finančního zajištění, to vše s využitím odpovídajícího softwarového vybavení
 • v Učební praxi se naučíš především praktické dovednosti a propojíš si teorii s praxí
 • v obou ročnících absolvuješ souvislou odbornou praxi v délce 2 týdnů ve firmách
// BBCLONE STATISTIC