Středoškolská odborná činnost

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ) je postupová, probíhá formou školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka. SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol.

Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce na zvolené odborné téma, kterou žák nebo tým žáků předkládá k odbornému posouzení a která je následně obhajována před odbornou porotou.

Posláním Středoškolské odborné činnosti je:

 • všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků
 • prohlubovat a rozšiřovat u žáků odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, pomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity i osobnosti
 • vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh
 • napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst

 

Školní rok 2016/2017

Školní kolo

Středoškolská odborná činnost má na naší škole dlouholetou tradici, žáci jí věnují velkou pozornost a každoročně je bohatě obsazená. V úterý 7. února 2017 tedy nikoho nepřekvapilo, že se sešlo celkem 35 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků, tvořících 21 soutěžních týmů, aby předvedli odbornou úroveň svých prací a porovnali komunikační dovednosti s ostatními soutěžícími.

SOČ je koncipovaná jako soutěž umožňující navrhnout řešení konkrétní problematiky, vypracovat návrh originálního technického zařízení či vytvořit didaktickou pomůcku a podpořit tak studijní schopnosti žáků. Zároveň dané práce rozřazuje do 18 soutěžních oborů. Díky takovéto pestré nabídce možností si mohou „své téma“ najít všichni reprezentanti školy, ať už je jejich zaměřením programování, počítačové sítě a systémy či ekonomika.

Jednotlivé soutěžní práce měly dobrou úroveň. Tříčlenná porota ve složení Mgr. Pavla Lopatová, Mgr. Martin Novotný a Mgr. Lucie Martínková měla proto velice nesnadný úkol - vybrat práce postupující do dalšího kola. Do něj postoupilo celkem 10 projektů, v 5 soutěžních oborech. Jako tradičně byly nejvíce obsazeny obory Informatika a Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, ve kterých shodně postoupily tři týmy. Své želízko v ohni ale škola měla i v soutěžních oborech: Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Okresní kolo

Dne 4. 4. 2017 se jednotlivé týmy shromáždily trochu netradičně v prostorách Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň na Slovanech, aby seznámily prostřednictvím prezentací porotu a ostatní účastníky okresního kola soutěže SOČ se svými pracemi. I přes kvalitní konkurenci ostatních technických škol a gymnázií se však naši žáci dokázali prosadit.

Ve velmi silně obsazeném soutěžním oboru č. 12 Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie byli nejblíže postupovému místu Dominik Sodomka a Jan Peřina s aplikací Majap. V prestižním oboru č. 18 Informatika jsme měli dokonce dva postupující týmy – Martina Folejtara a Vlastimila Juračku s prací nazvanou „Program pro rozvoj herní inteligence s propojením výpočetní techniky zaměřený na hokej“ a Tomáše Beneše s Viktorií Konon, kteří zaujali porotu svojí 3D RPG hrou v Unity.

Své soutěžní obory vyhráli a z prvního místa postoupili Ondřej Stolz s webovou aplikací „Sledování vypravení vozidel“ v oboru č. 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a David Škarda s Janem Pavelkou s prototypem autonomního pěstovacího zařízení v oboru č. 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Krajské kolo

Dne 26. 4. 2017, tedy jen několik dnů po okresní soutěži, bylo na programu krajské kolo. Je již tradicí, že se koná v prostorách Gymnázia Luďka Pika na Doubravce pod vedením Mgr. Evy Cibulkové. Celkem čtyři poroty složené ze zástupců vysokých škol kontrolovaly vysoký kredit dané soutěže a zajišťovaly odborné posouzení formálního zpracování jednotlivých prací a úrovně obhajob.

Letošní ročník byl velmi silně obsazený a prosadit se v konkurenci ostatních týmů nebylo vůbec jednoduché. O to více nás těší, že Ondřej Stolz obsadil v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design první místo za práci „Sledování vypravenosti vozů MHD“. V kategorii č. 7 (Zemědělství) získali David Škarda a Jan Pavelka krásné druhé místo za práci s názvem „Autonomní pěstovací zařízení“. Ve značně obsazené kategorii Informatika jsme měli dva týmy. Viktorii Konon a Tomáše Beneše ocenila porota pátým místem za jejich 3D RPG hru v Unity. U aplikace Hra mozku autorů Vlastimila Juračky a Martina Folejtara komise nejvíce oceňovala praktický dopad na rozvoj pohotovosti a herních dovedností u hokejové mládeže. Práce byla oceněna druhým místem.

Z dosažených výsledků našich žáků máme obrovskou radost a pevně věříme, že se nám i v dalších ročnících povede na tuto tradici úspěšně navázat.

Všem týmům k jejich ocenění gratulujeme.

 

Školní rok 2015/2016

Školní kolo

Dne 9.2.2016 proběhlo na naší škole školní kolo SOČ. Přehlídky se účastnilo celkem 15 týmů, ve kterých měli zastoupení žáci třetích a čtvrtých ročníků. Z nich měla tříčlenná porota (Mgr. Pavla Lopatová, Mgr. Lucie Martínková a Mgr. Martin Novotný) za úkol vybrat takové práce, které svým formálním zpracováním a odbornou úrovní splňují náročná kritéria soutěže.

V průběhu dne všichni účastníci seznámili porotu i posluchače prostřednictvím prezentace se svými projekty. Měli tak možnost vyzkoušet si svoji schopnost argumentovat a srozumitelně vysvětlit problematiku, na které dlouhou dobu pracovali. Jednotlivé výstupy měly vysokou kvalitu, a proto měla porota nelehkou úlohu. Nakonec bylo do okresního kola vybráno 8 prací v celkem 4 soutěžních oborech.

Okresní kolo

Vybrané týmy se sešli 6.4.2016 v budově Střední průmyslové školy stavební v Plzni, aby společně s ostatními soutěžili v okresním kole SOČ. Konkurence byla opravdu veliká. O to více nás těší, že kvalitu našich projektů ocenila i porota. Tři z našich týmů následně vyhodnotila na postupových pozicích pro krajské kolo. Jedná se o práci Daniela Flídra, který s Učebnicí pro účastníky počítačových kurzů pro seniory obsadil 2. místo. V oboru strojírenství a průmyslového designu zaujala práce Václava Ksandra a Martina Kunce, kteří s počítačovou myší na míru získali také druhé místo. Vítězi ve své kategorii (informatika) se stali David Škarda s Markem Vencem s aplikací pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2015. Velkou nadějí pro následující ročník zůstává i práce Legend of Altarf autorů Viktorie Konon a Tomáše Beneše, která v letošním ročníku skončila na 3. a tedy nepostupovém místě. Všem, kteří se soutěže účastnili děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Krajské kolo

Krajská přehlídka SOČ se již tradičně koná v budově Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Proto kroky všech soutěžících mířily dne 27.4.2016 právě tam. Jednotlivé soutěžní kategorie byly bohatě obsazené a komise měly nelehkou úlohu. Ačkoliv se naše týmy neumístily na postupových pozicích, v celkovém hodnocení získali velmi slušné 3. dvě 6. místa. Přehlídky se účastnili Daniel Flídr, Marek Venc, David Škarda, Václav Ksandr a Martin Kunc. Všem za vzornou reprezentaci školy děkujeme.

 

Školní rok 2014/2015

Krajská přehlídka SOČ

Ve středu, 29. dubna 2015 se žáci naší školy zúčastnili Krajské přehlídky SOČ na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Ačkoli naši žáci nepostoupili do celostátního kola, obsadili velmi slušné 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích. Naši školu reprezentovaly dvojice: Olga Brašnová a Zdeňka Skálová (4.A) a David Markvart a Michal Novotný (4.B).

Uspěli jsme v okresním kole SOČ

V úterý 14. dubna 2015 se vybraní žáci čtvrtých ročníků zúčastnili okresního kola soutěže SOČ. Soutěž se konala na Střední průmyslové škole stavební v Plzni a i v konkurenci tvůrčích týmů z ostatních středních škol dokázali naši žáci uspět. Poděkování patří všem zúčastněným, největších dílčích úspěchů dosáhly Olga Brašnová a Zdeňka Skálová ze 4. A (1. místo), Michal Novotný a David Markvart ze 4. B (2. místo) a Radek Mišurec s Jaroslavou Říhovou ze 4. B (3. místo). První dva jmenované tvůrčí týmy postupují do krajského kola.

Máme za sebou školní kolo SOČ

Dne 7. ledna proběhlo u nás na škole školní kolo soutěže SOČ. Vybrané týmy žáků čtvrtých ročníků prezentovaly své projekty před komisí složenou z Mgr. Lopatové, Ing. Oudové a Mgr. Novotného. Cílem bylo ze strany žáků ověřit si schopnost prezentovat výsledky své práce srozumitelnou formou před publikem. Komise na základě kritérií vybrala ty žákovské týmy, jejichž projekty SOČ jsou invenční a mají potenciál přispět k rozšíření vědění v oboru. Tito žáci byli nominováni do okresního kola SOČ, které proběhne na jaře roku 2015.

 

Školní rok 2013/2014

Tomáš Zíma skončil v republikovém kole SOČ na čtvrtém místě

Úspěšně reprezentoval naši školu v republikovém kole Středoškolské odborné činnosti dnes již bývalý student naší školy Tomáš Zíma z letošní 4. E. Se svou prací se probojoval do republikového kola, které se konalo ve dnech 13. – 15. června v plzeňské Techmanii a na Gymnáziu Luďka Pika z prvního místa. „Konkurence byla obrovská a práce, která vyhrála, byla skutečně prvotřídní,“ uvedl po vyhlášení výsledků ke svému umístění Tomáš. Umístění v republikovém kole prestižní soutěže SOČ na čtvrtém místě považujeme v konkurenci dalších šestnácti prací na vysoké úrovni za velký úspěch a Tomášovi děkujeme za reprezentaci školy.

Čeká nás krajské kolo!

Po úspěchu našich žáků v okresním kole přehlídky SOČ nás čeká v měsíci dubnu kolo krajské. Krajské kolo SOČ proběhne v pondělí 28. dubna v prostorách Gymnázia Luďka Pika. Naši školu bude reprezentovat v kategorii „Informatika“ Tomáš Zíma ze třídy 4. E, v kategorii „Matematika a statistika“ Michal Krauskopf a Vítek Poór ze 4. F a v kategorii „Ekonomika a řízení“ Richard Janák a Eda Hubl ze 4. B. Žáci nyní pracují na úpravě svých prezentací, které představí před odbornou porotou složenou z předních odborníků v daných oborech z akademické i komerční sféry. Všem výše zmíněným žákům přejeme mnoho úspěchů!

Byli jsme úspěšní v okresním kole SOČ

V úterý 25. března se vybraní žáci naší školy, kteří uspěli ve školním kole soutěže SOČ, zúčastnili kola okresního. To probíhalo na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Žáci své práce obhajovali v několika komisích, přičemž měli možnost vzájemného porovnání svých výkonů s výkony svých vrstevníků z jiných škol. Pochopitelně nechyběly ani úspěchy. Tomáš Zíma ze 4. E zvítězil v kategorii „Informatika“, Yvona Takáčová ze 4. B zvítězila v kategorii „Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství“. Michal Krauskopf a Vítek Poór ze 4. F se se svou prací umístili na druhém místě v kategorii „Matematika a statistika“. V kategorii „Ekonomika a řízení“ uspěli a na třetím místě se umístili Richard Janák a Eda Hubl ze 4. B. A úspěch jsme slavili také v kategorii „Pedagogika, psychologie a problematika volného času“, kde se Olga Brašnová ze 3. A umístila na třetím místě. Všem zúčastněným, těm oceněným i neoceněným, velice děkujeme za reprezentaci školy, postupujícím do krajského kola přejeme mnoho úspěchů.

V březnu nás čeká okresní kolo

Okresní kolo přehlídky SOČ proběhne 25. března 2014 v prostorách SPŠD v Plzni na Chodském náměstí. Naši školu budou reprezentovat následující žáci se svými pracemi:

 • Bárta Michal, Průša Jan ze 4. B (Malé a střední podniky a jejich pozice na trhu)
 • Brašnová Olga ze 3. A (Hořet, ale nevyhořet)
 • Dolejšová Veronika, Eretová Lucie ze 4. A (Logistické zabezpečení sportovního turnaje)
 • Hnízdil Jakub, Löfler Petr ze 4. E (Videospot o SŠINFIS – obory vzdělávání)
 • Hubl Eduard, Janák Richard ze 4. B (Televizní reklama a její vliv na společnost)
 • Krauskopf Michal, Poór Vít ze 4. F (Metody řešení soustav o 3 a více neznámých)
 • Mudra Jiří, Skála Ondřej ze 4. E (Porovnání NAS platforem)
 • Takáčová Yvona, Vodičková Jitka ze 4. B (Farmářské trhy a podpora regionálního podnikání)

Všem jmenovaným přejeme mnoho úspěchů v rámci okresního kola soutěže!

Školní kolo SOČ má své vítěze

Ve středu 22. ledna proběhlo v dopoledních hodinách školní kolo SOČ, v rámci něhož byly z více než dvou desítek přihlášených a nominovaných prací vybrány ty nejzdařilejší, které budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Jako nejzdařilejší práce byla vyhodnocena práce „Vývoj počítačových her s použitím moderních technologií žáků Drahomíra Karchňáka a Tomáše Zímy ze třídy 4.E. Na druhém místě se umístila práce „Malé a střední podniky a jejich pozice na trhu“ žáků Michala Bárty a Jana Průši ze třídy 4.B a třetí místo patří práci „Porovnávání NAS platforem“ žáků Jiřího Mudry a Ondřeje Skály ze 4.E.

Tři nejlepší a další vybrané práce budou naši školu reprezentovat v rámci okresního (a doufejme, že následně i krajského) kola SOČ v jarních měsících letošního školního roku.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich práci a kvalitní prezentace, postupujícím přejeme mnoho úspěchů napříč dalšími soutěžními koly.

Už víme, jak na to!

V pondělí 4. listopadu se vybraní tvůrci SOČ Olga Brašnová a Nikita Evdjenič ze 3. A spolu s Honzou Průšou, Edou Hublem a Jitkou Vodičkovou za pedagogického doprovodu garantky SOČ pro naši školu Ing. Aleny Oudové zúčastnili odborného semináře SOČ pro začínající autory na Gymnáziu Luďka Pika. V rámci semináře získali užitečné informace nejen k formální úpravě práce, ale také k systému organizace soutěže i obhajobám prací. Letošní ročník je speciální tím, že celorepublikové kolo soutěže proběhne právě u nás, v Plzeňském kraji, a tak je naším velkým přáním, abychom letos překonali zatím nejvýše dosaženou metu, kterou je kraj, a propracovali se až do celorepublikové přehlídky. V rámci semináře měli žáci možnost shlédnout také několik praktických ukázek prezentací odborných prací v podání soutěžících předchozích ročníků soutěže. Seminář hodnotili žáci jako užitečný a přínosný a do svých domů se rozcházeli s novým nadšením pro další práci na svých SOČkách.

 

Účast na největší evropské soutěži pro mladé vědce EUCYS

Zástupkyně pedagogického sboru Ing. Alena Oudová se ve dnech 23. – 24. září zúčastnila odborného semináře SOČ pro pedagogické pracovníky, hodnotitele a organizátory soutěží a aktivit na podporu odborné tvořivosti. V rámci tohoto semináře navštívila 23. září mezinárodní soutěž pro mladé vědce EUCYS, kterou v letošním roce hostí Akademie věd ČR v Praze. Paní učitelka Oudová zde načerpala nové zkušenosti a byla svědkem neuvěřitelného potenciálu dalšího rozvoje naší školy v oblasti odborných prací studentů. „Prezentující studenti z řady zemí od České republiky přes Izrael, Kanadu, Španělsko, až po Čínu představili své jedinečné projekty a já jakožto garant SOČ na této škole přiznávám, že bych byla velmi potěšena, kdyby naše úspěchy v rámci SOČ nekončily pouze v krajském kole, ale šly mnohem dále. Věřím, že i na naší škole se najde řada talentů, kteří by byli schopni prezentovat projekt, na kterém z vlastního zájmu dlouhodobě pracovali, a to před širokou veřejností i odbornou porotou,“ sdělila Ing. Oudová své dojmy z veřejné prezentace studentských projektů v rámci soutěže EUCYS.

 

Školní rok 2012/2013

Do Středoškolské odborné činnosti v oboru 13 Ekonomika a řízení se zapojili žáci oboru Informační technologie Dominik Poch a Dominik Zemko ze 2. E. Téma jejich práce je „Pivo jako součást plzeňské kultury“.

V oboru 18 Informatika své práce zpracovávají žáci 3. a 4. ročníku Informační technologie Drahomír Karchňák, Tomáš Zíma, David Bejvl, Martin Hofman, Filip Müller, Jakub Račanský a Jakub Zahrádka.

19. března proběhlo na naší škole školní kolo SOČ, své práce v rámci něj obhajovali Dominik Poch ze třídy 2.E a Klára Hazmuková a Denisa Chromá ze třídy 4.A. V porotě školního kola zasedli RNDr. Lenka Holubová, Ing. Alena Oudová a Mgr. Jan Fiala. Žáci si vyzkoušeli prezentaci svých prací a následně s porotou diskutovali o možných zlepšeních do okresního kola.

V úterý 9. dubna reprezentovaly žákyně 4. A Klára Hazmuková a Denisa Chromá a žáci 2.E Dominik Poch a Dominik Zemko naši školu na okresním kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti na SPŠS. Obě práce soutěžily v kategorii č. 13 – Ekonomika a řízení. Klára s Denisou obsadily se svojí prací porovnávající ERP programy SAP a Helios krásné čtvrté místo.   Dominikové byli po přeřazení do kategorie č. 16 – Historie posláni do krajského kola, kde budou naši školu reprezentovat se svou prací týkající se Plzeňského Prazdroje.

 

Úspěch v krajském kole SOČ

V úterý 30. dubna 2013 probíhalo na plzeňském Gymnáziu Luďka Pika krajské kolo přehlídky Středoškolských odborných prací. Naši školu reprezentovali žáci Dominik Poch a Dominik Zemko z 2.E, kteří z okresního kola postoupili se svou prací „Pivo jako součást plzeňské kultury“ v rámci oboru 16 – Historie. V silné konkurenci odborných prací dokázali naši žáci vybojovat krásné třetí místo. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

 

 

Školní rok 2011/2012

Středoškolské odborné činnosti se za naši školu zúčastnil Ondřej Benda z 1. A, který zpracovával téma „Zadluženost spotřebitele.“

„Dlouho jsem nevěděl, jaké bude téma mé práce. Chtěl jsem psát o něčem užitečném, o něčem, z čeho bych se mohl poučit nejen já, ale i mé okolí. Nechal jsem téma „zrát“ a pevně doufal, že to správné přijde. Nakonec jsem se rozhodl zjistit, proč se lidé dostávají tak často do dluhové pasti, a jestli se tomu dá předejít,“ uvedl ke svému tématu Ondřej.

Ondřej reprezentoval se svoji prací naši školu v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru 13 Ekonomika a řízení a umístil se na 3. místě, což považujeme za velký úspěch, jelikož se již jako žák prvního ročníku dokázal prosadit v konkurenci žáků především třetích a čtvrtých ročníků.  

// BBCLONE STATISTIC