Kroužky

Škola není pouze studium... Do školy i večer, v sobotu, v neděli... Škola hrou...Zhasínáme až večer....

Důkazem toho, že nevnímáme školu pouze jako prostor pro vzdělávání žáků, je existence kroužků. V rámci kroužků zajišťují vyučující pro žáky, resp. jejich rodinné příslušníky či přátele, řadu akcí nejen školního, ale zejména mimoškolního charakteru. Nyní Vám ve stručnosti představíme náplň aktivit jednotlivých kroužků.

SPORTOVNÍ KROUŽEK (Mgr. Luděk Lhoták)

V rámci sportovního kroužku se žáci účastní mnoha různých sportovních soutěží v okresních, krajských či celorepublikových kolech. Jedná se o turnaje a přebory SŠ ve fotbale, voleybale, plavání, futsale, atletice atd. Každoročně je pro žáky uspořádán vánoční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár ředitelky školy.

KROUŽEK ROBOTIKY (Mgr. Petr Stejskal a Mgr. Miloslav Prynych)

Kroužek robotiky je zaměřený na stavbu a programování kvadrokoptér a dronů. Kromě praktických činností se žáci seznámí s teorií, kterou musí znát každý modelář a se způsoby programování takových zařízení.  

KROUŽEK POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (Mgr. Petr Zima)

Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti je zaměřený především na počítačové sítě, kybernetickou bezpečnost a související oblasti (např. IoT - Internet věcí). Obsahovou náplní budou především aktivity přesahující běžnou úroveň odborné školní výuky a týkající se technologií, se kterými se žáci setkají v praxi u zaměstnavatelů, jako např. síťové prvky, nástroje pro práci se síťovou kabeláží, bezdrátové technologie, hlasové technologie VoIP, IP kamerové systémy, síťově sdílená úložiště (NAS). V rámci kroužku dále žáci řeší vybraný komplexní úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti – Cyber Security Challenge a jednou ročně je pro ně uspořádáno celodenní zápolení týmů/jednotlivců v dovednostech kybernetických útoků a obrany proti nim – Cyber Security War Game. 

KROUŽEK BADATELSKÝ (Mgr. Martin Novotný)

V badatelském kroužku si žáci prohlubují své technické dovednosti zajímavou a zábavnou formou objevování věcí a dějů kolem nás s pomocí dataloggeru. Žáci se zde učí pracovat s dataloggerem Vernier LabQuest 2 spolu s různými čidly, zpracovávají naměřená data na počítači a správně je interpretují. 

ČTENÁŘSKÝ KLUB (Mgr. Ondřej Janda)

Na škole pracuje v současné době redakce školního časopisu, jehož redakce je tvořena žáky. Kromě redakce školního časopisu jsou součástí čtenářského klubu i aktivity pro žáky školy a žáky ubytované na domově mládeže. Žáci se v něm seznamují s texty různých funkčních stylů, analyzují funkci samotných písemných projevů, jazykovou stránku i komunikační situaci. Mají prostor se vyjadřovat, zaujmout vlastní názor a prezentovat ho před ostatními, mohou diskutovat. Žáci se učí pracovat v kolektivu, asertivně jednat a vyslechnout názor druhého člověka a argumentovat. Dále zde mohou číst knihy či sledovat filmy zařazené do školního seznamu literárních děl. Žáci nacvičí dramatizaci vybraného literárního díla, které poté bude veřejně uvedeno na Domově mládeže. 

KLUB MATEMATIKŮ (Mgr. Eva Kleknerová)

V klubu matematiků se žáci scházejí zpravidla před matematickými soutěžemi a počítají zde různé úlohy a příklady z předchozích kol těchto soutěží. Učí se zde úlohy analyzovat, řešit i interpretovat. Mezi tradiční soutěže s matematickým obsahem, do kterých se žáci zapojují, jsou Celostátní matematická soutěž, Matematický náboj nebo Matematika je hra.  

KLUB AKTIVNÍCH ŽÁKŮ (Mgr. Lucie Martínková)

Žáci se v klubu seznamují se zásadami tvorby odborného textu, zkouší si práci s různými informačními zdroji, prohlubují si dovednosti při práci s aplikačním softwarem, technickými prostředky a projekční technikou, procvičují si formulování svých myšlenek a schopnost argumentace. V rámci týmové práce a workshopů si žáci prohlubují své komunikační a prezentační dovednosti.

Další kroužky v rámci školy fungují na domově mládeže.

Chcete se přesvědčit? Přidejte se k nám....

// BBCLONE STATISTIC