Kroužky

Škola není pouze studium... Do školy i večer, v sobotu, v neděli... Škola hrou...Zhasínáme až večer....

Důkazem toho, že nevnímáme školu pouze jako prostor pro vzdělávání žáků, je existence kroužků. V rámci kroužků zajišťují vyučující pro žáky, resp. jejich rodinné příslušníky či přátele, řadu akcí nejen školního, ale zejména mimoškolního charakteru. Nyní Vám ve stručnosti představíme náplň aktivit jednotlivých kroužků.

KULTURNÍ KROUŽEK (Mgr. Iveta Králová, Mgr. Leona Jiránková)

školní divadelní a filmová představení zpravidla za snížené vstupné odpolední či večerní filmová představení a jiné kulturní akce dle nabídky

SPORTOVNÍ KROUŽEK (Mgr. Luděk Lhoták)

turnaje a přebory SŠ ve fotbale, voleybale, plavání, futsale, atletice atd. tradiční vánoční turnaj ve školním tenise o putovní pohár ředitelky školy

ZEMĚPISNÝ KROUŽEK (Mgr. Jindřich Haišman)

výlety a vycházky nejen po Plzeňském kraji, ale i do jiných míst krátkodobé zahraniční poznávací výlety cestovatelské besedy, přednášky

Další kroužky v rámci školy fungují na domově mládeže.

Chcete se přesvědčit? Přidejte se k nám....

// BBCLONE STATISTIC