Projekty

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

S podporou našeho zřizovatele připravujeme pro žáky prvních ročníků naší školy seznamovací pobyt ve Střelských Hošticích.

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů

Finanční podporu Plzeňského kraje využíváme pro posílení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a realizaci odborných praxí v Německu.

Účast v mezinárodním projektu TeaLeaf (Teaching Ecology through Apps: Learning Engangement And Fun)

Cílem projektu je zatraktivnění výuky biodiverzity s podporou výpočetní techniky. Naše škola spolupracuje se ZČU, zapojeny jsou školy z dalších čtyř zemí (Francie, Irska, Slovinska a Španělska). Projekt je financován z programu Erasmus+. V letošním školním roce jsme se se žáky 1. ročníků oboru ITE seznámili v rámci projektu s programováním v jazyce Scratch. Výsledkem je jednoduchá výuková hra zaměřená na životní prostředí typické pro vybrané organizmy. Další hru zaměřenou tentokrát na poznávání ohrožených druhů zpracovali jako samostatný projekt dva žáci třetího ročníku (Tomáš Trnka a Jan Matys, 3. F). S tímto projektem se hodlají zúčastnit v příštím školním roce soutěže SOČ. Obě práce byly společně s dalšími školními úspěchy v oblasti ekologie a biodiverzity (např. aplikace pro výpočet ekostopy nebo chytrý skleník) prezentovány na mezinárodní letní škole pedagogů, která se uskutečnila začátkem července v Dubblinu. Naši školu zastupoval Ing. Petr Pinkas a v rámci akce představil prezentaci, kterou si můžete prohlédnout zde.

Edison - projektový týden pro žáky

Jedinečný projekt Edison pro české střední školy zprostředkovaný mezinárodní studentskou organizací AISEC, přivádí každoročně skutečné mezinárodní prostředí až do naší školy. Zahraniční vysokoškolští studenti poskytují v průběhu jednoho týdne našim žákům kromě odborné cizojazyčné terminologie také možnost porovnání života v různých zemích světa. Všechny aktivity projektu probíhají v anglickém jazyce, a tak umožňují rozvoj jazykových dovedností žáků.

Program podpory odborných praxí

Naše škola byla zařazena do Programu podpory odborných praxí. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem finančně podporuje naše žáky, kteří každoročně po dobu 21 dnů praktikují v německých příhraničních firmách. Recipročně probíhá výměnná praxe německých žáků naší partnerské školy z Waldmünchenu v českých firmách a organizacích. Cílem Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi.

Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Tandemem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci. V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci, učni a absolventi středních odborných škol a učilišť (ve věku 16 - 26 let) možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi, zejména v Německu. Praxe se uskutečňuje ve firmě, dílnách, sociálním zařízení či v oblasti veřejné správy. Účastníci programu získají evropský certifikát tzv. Europass-mobility, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraniční odborné praxi.

// BBCLONE STATISTIC