Maturitní zkouška

Organizaci a průběh maturitní zkoušky určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné právní prováděcí předpisy.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Žák koná maturitní zkoušku na základě přihlášky podané ředitelce školy. Žák požadující uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musí k přihlášce přiložit „Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ vydané školským poradenským zařízením.

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkušební předměty SČ MZ

Školní seznam literárních děl

Témata školních úloh z anglického, německého a ruského jazyka

Matematika +

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

A) 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Zkoušky PČ MZ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - PODNIKOVÁ LOGISTIKA

Tematické okruhy maturitní zkoušky - BANKOVNICTVÍ A POŠTOVNICTVÍ

Tematické okruhy k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů

Témata maturitních prací

 

B) 18-20-M/01 Informační technologie

Zkoušky PČ MZ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tematické okruhy maturitní zkoušky - DATOVÁ ANALYTIKA

Tematické okruhy maturitní zkoušky - MANAGEMENT V IT

Tematické okruhy maturitní zkoušky - POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Tematické okruhy maturitní zkoušky - PROGRAMOVÁNÍ A VÝVOJ SW

Tematické okruhy k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů

Témata maturitních prací

// BBCLONE STATISTIC