Maturitní zkouška

Organizaci a průběh maturitní zkoušky určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné právní prováděcí předpisy.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Žák koná maturitní zkoušku na základě přihlášky podané ředitelce školy. Žák požadující uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musí k přihlášce přiložit „Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ vydané školským poradenským zařízením.

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2019

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2018

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkušební předměty SČ MZ

Školní seznam literárních děl

Témata školních úloh z anglického, německého a ruského jazyka

Matematika +

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

A) 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Zkoušky PČ MZ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - PODNIKOVÁ LOGISTIKA

Tematické okruhy maturitní zkoušky - BANKOVNICTVÍ A POŠTOVNICTVÍ

Tematické okruhy k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů

Témata maturitních prací

 

B) 18-20-M/01 Informační technologie

Zkoušky PČ MZ

Tematické okruhy maturitní zkoušky - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tematické okruhy maturitní zkoušky - DATOVÁ ANALYTIKA

Tematické okruhy maturitní zkoušky - MANAGEMENT V IT

Tematické okruhy maturitní zkoušky - POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Tematické okruhy maturitní zkoušky - PROGRAMOVÁNÍ A VÝVOJ SW

Tematické okruhy k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů

Témata maturitních prací

// BBCLONE STATISTIC