Předmětové komise

Ve škole fungují čtyři předmětové komise. Do každé předmětové komise jsou sdruženi vyučující podle předmětů, které vyučují. Každou předmětovou komisi vede předseda předmětové komise.

 

Předmětové komise a jejich předsedové

PK cizích jazyků

Mgr. Renata Wolfová

PK ekonomických a poštovních předmětů

Mgr. Bc. Hana Soukupová

PK předmětů informačních a komunikačních technologií

Mgr. Pavla Lopatová

PK všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Olga Břízová

 

V sekci Pedagogický sbor po rozkliknutí kontaktu a záložky další údaje, získáte informaci, do které předmětové komise patří konkrétní vyučující.

// BBCLONE STATISTIC