Europass

Pro zlepšení transparentnosti kvalifikace a mobilitu našich žáků na evropském pracovním trhu zajišťuje škola svým úspěšným absolventům Europass - dodatek k osvědčení. Europass-dodatek k osvědčení je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi.

V České republice Europass-dodatek vydává Národní ústav vzdělávání (NÚV) prostřednictvím Národního centra Europass ČR držiteli příslušného osvědčení. Europass-dodatek je vydáván v českém jazyce a v jednom cizím jazyce v Evropě srozumitelném na základě žádosti.

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není novým certifikátem, pouze souhrnně popisuje kvalifikace.

Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii.

Více na www.europass.cz.

Žáci naší školy mohou navíc získat Europass – Mobilita, po celé Evropské unii platný a uznávaný dokument o absolvování praxe či pracovní stáže v cizině, který jim může výrazně pomoci při hledání místa či ucházení se o různé stáže v zahraničí. Europass – Mobilita bývá slavnostně předáván žákům, kteří absolvují odbornou praxi v německých firmách.

A jak takový certifikát vypadá? zde

// BBCLONE STATISTIC