Souvislé smluvně zajištěné odborné praxe u sociálních partnerů

V rámci všech vzdělávacích programů absolvují žáci souvislou odbornou praxi, zařazenou ve 3. a 4. ročníku.

Praxe žáků probíhá výhradně u smluvních partnerů školy. Smluvními partnery pro výkon souvislé odborné praxe jsou státní a soukromé organizace, které se školou navázaly dlouhodobou spolupráci v oblasti zajišťování praktického vyučování.

V rámci souvislé odborné praxe plní žáci úkoly vyplývající ze smlouvy o praktickém vyučování, kterou škola uzavřela se smluvním partnerem. Žák má přiděleného svého instruktora, který jej metodicky vede při výkonu činností a v závěru praxe zpracuje na žáka hodnocení.

Způsob smluvního zajišťování souvislé odborné praxe pro žáky se nám velmi osvědčil a má pro žáky velký význam. Přestože je v současné době velmi obtížné navázat v oblasti praktického vyučování dlouhodobější spolupráci s partnery, daří se nám praxi pro žáky zajišťovat a dokonce navazovat další nové kontakty u organizací, které mají o naše žáky zájem po absolvování jejich studia.

// BBCLONE STATISTIC