Soutěže a olympiády

Během celého školního roku se s našimi žáky účastníme různých olympiád - v českém i cizích jazycích, zeměpise a logickém uvažování. Zapojujeme se do soutěží v matematice, ekonomice, finanční gramotnosti, odborných dovedností, soutěží sportovních, kulturních či ekologických.

Mnohé soutěže i sami organizujeme. Opakovaně zajišťujeme průběh a organizaci celostátního kola matematické soutěže, oblastního kola v piškvorkách a okresního kola Corny atletického poháru středních škol.

// BBCLONE STATISTIC