Enersol

Projekt Enersol je zaměřen na úspory energie a na obnovitelné zdroje energie.

Žáci naší školy se každoročně účastní regionálního kola soutěže Enersol se svými projekty, ve kterých realizují své nápady a prezentují informace týkající se obnovitelných zdrojů ve společnosti. Aktuální informace najdete na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze, v sekci Enersol.

// BBCLONE STATISTIC