Testování Vektor

Cílem projektu Vektor je zajistit střední školám základ dlouhodobé autoevaluace, která je založena na testování žáků na počátku a na konci jejich studia. Žáci prvních ročníků tak získají zprávu s výsledky vstupního testování, které každému žákovi poskytne informace o jeho připravenosti ke studiu na střední škole a upozorní ho na případné „mezery“ ve vědomostech a dovednostech. Výstupní testování žáků čtvrtých ročníků může napomoci při volbě dalšího studia a umožní nám stanovit relativní posun ve vzdělání jednotlivce. Podrobnější informace o projektu Vektor najdete na www.scio.cz/vektor.

// BBCLONE STATISTIC