Veřejné sbírky na pomoc nemocným a handicapovaným dětem

Již několik let se žáci naší školy účastní charitativních sbírek.

Srdíčkové dny - charitativní sbírka pořádaná občanským sdružením Život dětem. Jejich výnos je využit na nákup zdravotnické a přístrojové technologie a dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic v rámci celé České republiky. Žáci nabízejí lidem roztomilé drobné předměty s usměvavým sluníčkem, které je logem této akce. Usměvavé sluníčko bylo zvoleno proto, aby vnášelo dětem a všem lidem, kteří ho zahlédnou, úsměv do jejich tváří a také jim přineslo štěstí.

 

 

Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy na podporu nemocných dětí léčených ve FN praha Motol. Veřejná sbírka k získání peněžitých příspěvků na zajišťování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčby a rehabilitace. Zajišťování pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života materiální, finanční a duševní pomocí (např. nákupem či úpravou potřebného vybavení, přímým finančním darem, zajištěním terapeutické či lektorské pomoci).

// BBCLONE STATISTIC