Přednášky a besedy

 

Během celého školního roku pořádáme pro naše žáky zajímavé přednášky a besedy, které naplňují průřezová témata daná Školním vzdělávacím programem a navíc obohacují a rozšiřují obzory i povědomí žáků o dané problematice.

Mezi přínosné akce určitě patřily beseda s Karlem Makoněm o záchranné stanici živočichů v Plzni, tradiční beseda o zdravém životním stylu „ S tebou o tobě“, besedy pro budoucí absolventy na informačním středisku Úřadu práce v Plzni, tematicky zaměřená akce pro začínající řidiče „The Action“ a mnoho zajímavých vzdělávacích pořadů.

// BBCLONE STATISTIC