Exkurze

Nejenom teoretická příprava je náplní vyučování na naší škole. Snažíme se žákům zprostředkovat praktický život a ukázat jim v reálném prostředí to, o čem se učíme. Z mnohých realizovaných exkurzí vyberme například každoroční cestu do poslanecké sněmovny s prohlídkou dalších významných politických institucí umístěných v Praze, pražský logistický veletrh For Logistic, výstava Lidé a peníze v ČNB v Praze, letiště Ruzyně v Praze, návštěva Poštovní spořitelny v Plzni, hlavní pošty v Plzni a v Praze, sběrného přepravního uzlu v Plzni Křimicích.

Exkurze které se konaly naleznete ve školní kronice.

// BBCLONE STATISTIC