Cykloturistický kurz

Každoročně pořádáme pro žáky třetích ročníků cykloturistický kurz na Šumavě, který mohou absolvovat na kole či pěšky. Náplní kurzu jsou výlety do okolí, díky nimž si žáci rozšíří své vědomosti, dovednosti a zkušenosti týkající se ochrany přírody, zeměpisných znalostí a sportovních aktivit. Součástí bývá i tzv. outdoorový program, kdy si každý může na vlastní kůži vyzkoušet různé adrenalinové aktivity, jako např. slaňování, lezení po provazovém žebříku, bungee running, hry důvěry apod.

Tento kurz slouží nejen k rozvoji fyzické zdatnosti, ale i k poznání se navzájem v jiných než školních podmínkách, k upevnění kolektivu a v neposlední řadě k poznání sebe sama.

// BBCLONE STATISTIC