Projektové dny

 

Pořádání projektový dnů je tou správnou příležitostí jak žákům ukázat, že i zábavnou formou se dá naučit spousta přínosných věcí pro život. Jejich program se nese především v duchu týmové spolupráce a získání nových znalostí a dovedností. Při konání těchto netradičních školních akcí jsme si tak posvítili například na společenské chování. Prověřili jsme žáky před ze znalostí První pomoci a v pozadí nezůstala ani ekologická výchova či uplatnění cizích jazyků. Neopomínáme však ani ochranu životního prostředí či poznávání města Plzně. Mezi nezapomenutelné projektové dny posledních let, které si nejen žáci, ale i pedagogové s chutí užili patří určitě „Etiketa není sprosté slovo aneb Nechovejme se jako zvířata“. Dále proměna naší školy ve vojenský výcvikový tábor „M.A.S.H. 200 G“, kdy si žáci v vyzkoušeli, jak se jim daří zvládat správně ošetřit raněné v rámci První pomoci. I rozloučení se školním rokem bývá často netradiční - žáci museli předvést, jak znají Evropskou Unii a prokázat své komunikační dovednosti a to jako soutěžící země v Pevnosti Boyard.

// BBCLONE STATISTIC