Seznamovací pobyt

Seznamovací pobyt pro žáky nastupujících 1. ročníků je naplánován vždy na první dny školního roku.

Adaptační pobyt třídních skupin a vzájemné poznávání žáků a učitelů v neformálních podmínkách probíhá v příjemném přírodním prostředí. Společný pobyt má integrující charakter pro všechny zúčastněné. Učitelé i žáci navzájem mají možnost seznámit se v neznámých a zátěžových situacích a usnadnit si tak zahájení školního roku v novém prostředí.

Realizace seznamovacího pobytu je podpořena finančními prostředky Plzeňského kraje z programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci. 

 

Plánované aktivity projektu:

 • Sportovní soutěže a hry v netradičních disciplínách
 • Seznámení s okolím, zeměpisné, přírodovědné akce, simulace 1. pomoci, zásady chování při vzniku mimořádných situací.
 • Tvůrčí dílny
 • Posezení u táboráku s kulturním programem žáků
 • Zábavné soutěže, kvízy, deskové hry.
 • Ankety „Co očekávám od pobytu“, „Jak hodnotím pobyt“

 

Preventivní činnost projektu:

 • Psychosociální učení ve skupině.
 • Dotazníky a projektivní techniky zaměřené na sebevnímání a preferenci ve skupině.
 • Výchova k tolerantnímu vnímaní a chování ve společnosti.
 • Návrhy a tvorba třídních pravidel.
 • Prevence šikany a závislostí.
// BBCLONE STATISTIC