Zájmová činnost

V domově mládeže probíhají v průběhu školního roku nejrozmanitější akce určené k vyplnění volného času žáků.

Vzdělávání a výchova

• pevné a wifi připojení pro studijní účely žáků

• pro ubytované žáky jsou k dispozici knižní tituly k četbě a přípravě k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

• zkušební maturitní testy z češtiny a matematiky

• učíme se hrát na kytaru

• přednášky pro ubytované žáky (např. Jak dobře znáš Plzeň a okolí? - Jak se správně učit – Zdravý životní styl – Právní vědomí žáka, tísňové linky a jak zvládat krizové situace? – Řekni drogám ne! – Poskytnutí 1. pomoci – Cesty po Evropě)

• hudebně-dramatický kroužek

• základy komunikace v němčině

Společné akce na DM

• návštěva ZOO

• farmářské trhy

• adventní koncert, vánoční koncerty

  a zpívání koled na náměstí Republiky

• vánoční besídka

• opékání špekáčků, masa a zeleniny na dvorku DM

• tradiční opékání špekáčků u rybníku Šídlovák

• návštěva filmových představení v plzeňských kinech

• návštěva hokejových utkání v ČEZ Aréně v Plzni

• květnové slavnosti svobody

• zajištění akcí dle podnětů žáků

Sportovní činnost organizovaná DM

• vycházky a výlety • bowling

• kondiční cvičení

• sportovní míčové hry, volejbal a fotbal

• návštěva školní posilovny

• sportovní aktivity v tělocvičně a na hřišti školy (každé pondělí a úterý)

• sportovní soutěže ve spolupráci s ostatními DM (nohejbal, volejbal, běh do schodů)

• návštěva bazénu Slovany

• bruslení na zimním stadionu

• společné sáňkování v Borském parku

• motokáry

• slaňování na horolezecké stěně

• minigolf v Borském parku

• stanování a přežití v přírodě

Soutěže

• o nápad a výzdobu jídelny a chodeb DM

• o nejlépe uklizený a esteticky vyzdobený pokoj

• soutěže mezi výchovnými skupinami DM v deskových hrách: Česko, Evropa, Vlajky, Svět, Sport, Člověče nezlob se, Cesta z ghetta, Párty – velká sázka, Párty – zábavná hra nejen se slovy, Hexeto

Stravovací komise

• v rámci stravovací komise mají ubytovaní žáci možnost vyjádřit se k připravovanému jídelníčku

 Pokud máte zájem, může se náš domov mládeže stát i Vaším domovem po dobu studia ve kterékoliv střední škole v Plzni. Těšíme se na Vás

// BBCLONE STATISTIC