Zájmová činnost

V domově mládeže probíhají v průběhu školního roku nejrozmanitější akce určené k vyplnění volného času žáků.

Vzdělávání a výchova

• pevné a wifi připojení pro studijní účely žáků

• pro ubytované žáky jsou k dispozici knižní tituly k četbě a přípravě k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

• zkušební maturitní testy z češtiny a matematiky

• učíme se hrát na kytaru

• přednášky pro ubytované žáky:

klíčová kompetence (dále jen kompetence) č. 1 - Kompetence k učení, Učíme se učit, Co je to demokracie?, kompetence č. 2 – kompetence k řešení problémů - Soužití na DM - šikana, prevence rizikového chování (sociálně patolog. jevů) a řešení problémů + vyplnění dotazníků, přednáška s besedou Jak dobře znáš Plzeň, přednáška- Ekologické třídění odpadu, kompetence č. 3, Projekt Zdravý životní styl, prevence zdraví – učíme se správně komunikovat a beseda Správnou stravou upevňujeme své zdraví, kompetence č. 4 - Personální a sociální kompetence, přednáška s besedou Tísňové linky -Jak volat? Kdy volat hasiče, záchrannou službu a policii?, kompetence č. 5 - Občanské kompetence a kulturní povědomí, přednáška s besedou Co dělat při ohrožení?, přednáška Plzeň a možnosti kulturního vyžití, kompetence č. 6 - kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, přednáška s besedou, kompetence č. 7 - kompetence k využívání prostředků IT, přednáška - Plánování rodičovství a zdravý sex - učíme se vyhledávat informace na internetu, beseda – Můj názor na plánované rodičovství, partnerské vztahy a sex, beseda – Zkušenosti žáků se ztrátou a krádeži dokladů, nález injekční stříkačky, dopr. nehoda, kompetence č. 8 - kompetence k trávení volného času, učíme se smysluplně využívat volný čas - přednáška s besedou, přednáška - Bezpečnost nejen na silnicích, kompetence č. 9 - kompetence k sportovní činnosti, učíme se smysluplně využívat volný čas - přednáška s besedou, přednáška s besedou Poskytnutí první pomoci, přednáška - Cesty po Evropě – učíme se znát, přednáška s besedou – Co musíme znát při cestování v Schengenu, evropská tísňová linka – učíme se znát, verifikace osvojených klíčových kompetencí č. 1 – 9, diskuse s žáky.

Společné akce na DM

• seznamovací večírek s žáky 1. r

• návštěva ZOO

• farmářské trhy

• adventní koncert, vánoční koncerty

  a zpívání koled na náměstí Republiky

• projekt Vánoční besídka a projekt Zdravý životní styl

• opékání špekáčků, masa a zeleniny na dvorku DM

• návštěva filmových představení v plzeňských kinech

• návštěva hokejových utkání v ČEZ Aréně v Plzni

• květnové slavnosti svobody

• zajištění akcí dle podnětů žáků v souladu s ŠVP DM

Sportovní činnost organizovaná DM

• vycházky

• bowling

• kondiční cvičení

• sportovní míčové hry, volejbal a fotbal

• návštěva školní posilovny

• sportovní aktivity v hale a na hřišti školy

• sportovní soutěže ve spolupráci s ostatními DM (nohejbal, volejbal, běh do schodů)

• návštěva bazénu Slovany

• bruslení na zimním stadionu

• zumba

• motokáry

• slaňování na horolezecké stěně

• minigolf v Borském parku

Soutěže

• o nápad a výzdobu chodeb DM

• o nejlépe uklizený a esteticky vyzdobený pokoj

• soutěže mezi výchovnými skupinami DM v deskových hrách: Česko, Evropa, Vlajky, Svět, Sport, Člověče nezlob se, Cesta z ghetta, Párty – velká sázka, Párty – zábavná hra nejen se slovy, Hexeto

Stravovací komise

• v rámci stravovací komise mají ubytovaní žáci možnost vyjádřit se k připravovanému jídelníčku

Žákovská samospráva DM

• žákovská samospráva monitoruje zájem žáků o nabízené akce podle ŠVP a navrhuje vedoucí vychovatelce aktivity, o které projeví žáci DM zájem

 Pokud máte zájem, může se náš domov mládeže stát i Vaším domovem po dobu studia ve kterékoliv střední škole v Plzni. Těšíme se na Vás

// BBCLONE STATISTIC