Ubytování

Domov mládeže prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, která započala na jaře 2014 výměnou oken a pokračovala komplexní výměnou elektroinstalace, zabudováním docházkového a kamerového systému. Další fází byla průběžná rekonstrukce pokojů (nové podlahy, podhledy, skříně, dveře) ubytovaných žáků, chodeb, WC a sprch, která započala v srpnu 2014 na budově Doudlevecká a pokračovala v letech 2015 až 2018 i na druhé budově DM Čelakovského ve stejném rozsahu a bude probíhat v následujících měsících či letech, a to v závislosti na finančních prostředcích organizace.

Žáci jsou ubytováni ve dvou a tří lůžkových pokojích. DM se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje I. kategorie. Úplata za ubytování je stanovena ředitelkou školy na částku 1 100,- Kč za kalendářní měsíc.

Výše úplaty za ubytování se nemění i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.

Ředitelka školy sníží úplatu za ubytování podle právního výkladu MŠMT ČR, čj. 18053/2015-2 k § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., pouze těm žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování obvykle po týdnu a na jiném místě.

Platba za ubytování a stravování bude prováděna formou inkasa zpětně za uplynulý měsíc podle aktuální situace. Pro první platbu je nutné uhradit zálohu 3000,-Kč nejpozději do 19. 8. v hotovosti na ekonomickém úseku školy nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy39 030 311/0100, variabilní symbol – evidenční číslo žáka SŠINFIS nebo rodné číslo bez lomítka u žáků jiných škol (př. 29. 2. 1991 = 910229), do poznámky pro příjemce uveďte druh platby a jméno žáka (př.: domov mládeže Jan Novák). Záloha bude vyúčtována na konci studia (ubytování).

Zavedení souhlasu s inkasem je třeba doložit do 19.8. Inkasní způsob platby předpokládá dodtatek finančních prostředků na účtě.

// BBCLONE STATISTIC