Stravování

Ubytovanému žákovi je poskytnuto celodenní stravování v rozsahu dvou hlavních jídel (oběd, večeře) a dvou doplňkových jídel (snídaně, přesnídávka).

Stravování je zajištěno v době:

snídaně 05:45 – 07:30 h

oběd 12:00 – 16:00 h

večeře 17:30 – 19:15 h

Předpokládaná částka za stravování v Kč:

pondělí - čtvrtek 87,- Kč

pátek 58, -Kč

 

snídaně a přesnídávka 29, - Kč

oběd 29, - Kč

večeře 29, - Kč

Podmínka pro výdej stravy je Plzeňská karta. Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději předcházející den do 8:00 h na www.strava.cz, výjimečně telefonicky.

Platba za ubytování a stravování bude prováděna formou inkasa zpětně za uplynulý měsíc podle aktuální situace. Pro první platbu je nutné uhradit zálohu 3000,-Kč nejpozději do 19. 8. v hotovosti na ekonomickém úseku školy nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 39 030 311/0100, variabilní symbol – evidenční číslo žáka SŠINFIS nebo rodné číslo bez lomítka u žáků jiných škol (př. 29. 2. 1991 = 910229), do poznámky pro příjemce uveďte druh platby a jméno žáka (př.: domov mládeže Jan Novák). Záloha bude vyúčtována na konci studia (ubytování).

Zavedení souhlasu s inkasem je třeba doložit do 19.8. Inkasní způsob platby předpokládá dodtatek finančních prostředků na účtě.

// BBCLONE STATISTIC