Současnost

V současnosti probíhá výuka ve dvou budovách s učebnami a nafukovací hale s vícelúčelovým hřištěm. Všechny objekty se nachází v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech. Škola je bezbariérová, moderně zařízená. Žáci mají k dispozici 24 učeben, z toho 7 počítačových, vybavených kvalitní výpočetní technikou a běžným i speciálním softwarem (virtuální laboratoře, účetní software, manažerský informační systém, nAPOST, program pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou, jazykový software, atd.). Samozřejmostí je projekce, ozvučení a trvalé připojení k internetu. Pro výuku fiktivních firem slouží učebna vybavená kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou. Učitelé mají možnost žákům zefektivnit a zpříjemnit osvojování nových vědomostí a odborných kompetencí v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučením.

Škola má rychlé připojení k internetu přes optickou síť. Všichni žáci i zaměstnanci mají možnost využívat ethernetové nebo bezdrátové připojení k internetu v obou budovách školy i na domově mládeže.

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost využívat multifunkční zařízení pro tisk nebo kopírování, školní jídelnu ke stravování a bufet k nákupu svačiny nebo základních školních pomůcek. Významným prvkem je Plzeňská karta, prostřednictvím které mají žáci a zaměstnanci přístup do školy, mohou využívat školní multifunkční zařízení nebo stravovací systém. Žákům zprostředkováváme za zvýhodněných podmínek studentské průkazky ISIC a zajišťujeme on-line potvrzování statutu žáka za účelem využívání levnějšího jízdného pro Dopravní podniky města Plzně, a.s.

Pro tělovýchovné aktivity slouží posilovna, víceúčelové hřiště s nafukovací halou a venkovní hřiště.

Ubytování a stravování dojíždějícím žákům naší školy poskytuje vlastní domov mládeže, který se nachází v Čelakovského ulici. V případě volných kapacit slouží i studentům vysokých a vyšších odborných škol.

Naším cílem je, aby každý žák naší školy měl možnost získávat a rozvíjet nejen své odborné kompetence pro budoucí pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty, nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Přejeme si, aby žáci i rodiče byli se školou spokojeni.

// BBCLONE STATISTIC