Školní parlament

Koukni na tu naši politiku. Taky bys nejraději něco změnil?

Tvůj čas právě nastal, přidej se i Ty do našeho školního parlamentu.

Každý měsíc se koná schůzka, kde se řeší problematika a běžný život naší školy. Všichni zástupci tříd zde mohou přednést své návrhy a to přímo na vedení školy zastoupené paní ředitelkou RNDr. Lenkou Holubovou, jejími zástupci Ing. Přemyslem Šmídlem a Mgr. Martinem Novotným, výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Hesovou a za školní poradenské pracoviště Mgr. Evou Polanovou.

Ptáš se, jak náš školní parlament funguje?

Scházíme se každou první středu v měsíci o půl osmé v jídelně. Půlhodinku demokracie v rukou žáků zahajuje předseda – Matěj Vojáček z 2. F prezencí jednotlivých tříd, abychom měli představu, s kým máme tu čest. Zároveň jednotliví zástupci sdělí své připomínky, problémy nebo podněty ke zlepšení svého školního života. Nabízí se možnost komunikovat s vedením osobně a řešit s ním hned a na místě jednotlivé problémy, což je velkou výhodou, neb se spousta „komunikačních šumů“ a nedorozumění vyřeší bez dalších okolků.

Poté se žáci dozvídají nejnovější informace a akce plánované na nadcházející měsíc. Zajímavé bývá i zhodnocení uskutečněných akcí a vyzdvižení úspěchů žáků z měsíce minulého. Na zástupcích jednotlivých tříd je, aby všechny novinky „přetlumočili“ ostatním spolužákům. Z každé schůzky je poté sepsán zápis, který visí na nástěnce v prvním poschodí. Dozvíte se zde to nejpodstatnější z dění parlamentu a rozpis úklidu miniparku.

Každou první středu v měsíci se tedy těšíme na viděnou!

Matěj Vojáček

// BBCLONE STATISTIC