Školní parlament

„Hele, podívej se na tu politiku! To kdybych já šel do parlamentu, tak..“

..tak co? Změnili bychom něco? Asi ne, ale v naší škole, při schůzkách zdejšího školního parlamentu se toho dá změnit hodně!

První čtvrtek v každém měsíci patří zástupcům jednotlivých tříd, kteří vznášejí své dotazy, připomínky, otázky přímo na „vedení školy“ zastoupené ředitelkou školy RNDr. Lenkou Holubovou, jejími zástupci Ing. Přemyslem Šmídlem a Mgr. Martinem Novotným, výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Hesovou a za školní poradenské pracoviště Mgr. Evou Polanovou.

A jak to u nás probíhá? Odbije půl osmá ranní, zaklapnou se dveře a začíná půlhodinka demokracie v rukou žáků. Předsedkyně – Olga Brašnová ze třetího ročníku přivítá vedení školy i přítomné zástupce tříd, kterým vzápětí udělí čárku za přítomnost.

Poté jednotliví zástupci sdělí své připomínky, problémy nebo podněty ke zlepšení svého školního života. Nabízí se možnost komunikovat s vedením osobně a řešit s ním hned a na místě jednotlivé problémy, což je velkou výhodou, neb se spousta „komunikačních šumů“ a nedorozumění vyřeší bez dalších okolků.

Poté se žáci dozvídají nejnovější informace a akce plánované na nadcházející měsíc. Zajímavé bývá i zhodnocení uskutečněných akcí a vyzdvižení úspěchů žáků z měsíce minulého. Na zástupcích jednotlivých tříd je, aby všechny novinky „přetlumočili“ ostatním spolužákům. Z každé schůze je poté sepsán zápis, který visí na nástěnce v prvním poschodí. Dozvíte se zde to nejpodstatnější z dění parlamentu a rozpis úklidu miniparku.

Inu, každý první čtvrtek v měsíci se budeme těšit na viděnou.

Olga Brašnová

// BBCLONE STATISTIC